Försäkringar

Utan försäkringar kan en olycka utvecklas till en personlig katastrof. Alla behöver vara försäkrade – unga, barn och äldre. Vi behöver försäkra våra saker och oss själva.

Hemförsäkringen viktigast

Du behöver en hemförsäkring, även om du tycker att det du äger inte är så mycket värt eller om du har en tillfällig bostad. Förutom ersättning för ägodelar som stjäls eller förstörs ger hemförsäkringen rätts-, ansvars- och överfallsskydd. De flesta hemförsäkringar innehåller även ett reseskydd. Blir du indragen i en rättstvist kan rättsskyddet täcka kostnaderna för juridisk hjälp upp till ett visst belopp. 

 

Ansvarsskyddet gäller om du råkar skada andras egendom. Överfallsskyddet täcker utgifter om du blir överfallen, som läkarvård, ersättning för förlorad arbetsinkomst och en engångssumma om du blir invalidiserad.

 

En hemförsäkring kan vara mer eller mindre omfattande. Om du äger din bostad kan du komplettera hemförsäkringen med en bostadsrättsförsäkring alternativt en villaförsäkring. Det kan bland annat ge ersättning för skador på bostaden. Välj en försäkring som motsvarar dina behov. Kolla även upp om du har en hemförsäkring som ingår i fackföreningsavgiften. Att ha dubbel hemförsäkring ger dig inte mer i ersättning. Normalt gäller en hemförsäkring för alla som är folkbokförda och bor på samma adress och har gemensamt hushåll.

Allriskförsäkring eller drulleförsäkring

En allriskförsäkring, i vardagligt tal även kallad drulleförsäkring, är ett komplement till hemförsäkringen och ger ett utökat skydd för dina saker. Den gäller till exempel om du snubblar och tappar kameran i sjön. Den kan också vara ett billigare alternativ till att ha flera olika specialförsäkringar, till exempel en för klockan och en annan för tv:n och en tredje för kameran.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ersätter kostnader för läkarvård om du blir skadad i en olycka. Blir du invalidiserad, kan du få ett engångsbelopp för så kallad medicinsk invaliditet. Vid sidan av det är ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet en av de viktigaste ersättningarna. Det är en ersättning om du till följd av olyckan blir så skadad att du inte kan arbeta i framtiden. En sjuk- och olycksfallsförsäkring täcker också skador och invaliditet på grund av sjukdom.

 

Många som jobbar är försäkrade via arbetsgivaren med en försäkring som gäller under arbetstid och för resor till och från jobbet. Ta reda på vilka försäkringar du har och hur villkoren ser ut! Du kan även komplettera med gruppförsäkringar genom facket eller med individuella försäkringar.

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn och ungdomar får en mycket måttlig ersättning från Försäkringskassan om de skadas så allvarligt att de aldrig kan börja jobba, knappt 90 000 kronor per år. Därför behöver de ha en barn- och ungdomsförsäkring som kan ge en ersättning vid sjukdom och olycksfall. En sådan försäkring kan i svåra fall ge ett engångsbelopp på ett par miljoner kronor. Det kan tyckas vara mycket pengar, men de ska räcka ett helt liv.

 

De flesta kommuner har olycksfallsförsäkringar för barn och ungdomar under den tid de befinner sig i skolan eller förskolan samt på vägen dit eller därifrån. Ta reda på vad som gäller i din kommun och kom ihåg att komplettera med ytterligare skydd för att täcka även fritiden. Idrottsföreningar har också ofta försäkringar som ger ett visst skydd.

Livförsäkring

Har du och din partner någon gång funderat över vad som händer med ekonomin om någon av er skulle dö? Det är något man kanske inte gärna vill tänka på men som är särskilt viktigt om ni äger er bostad tillsammans. En livförsäkring med partnern som förmånstagare kan vid ett dödsfall ge en summa som gör att den efterlevande har råd att bo kvar.

Inkomstförsäkring är bra att ha om du blir arbetslös

De flesta riskerar att någon gång bli arbetslösa. Därför är det viktigt att du är medlem i en arbetslöshetskassa (a-kassa), annars får du bara en så kallad grundersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Det är en mycket låg ersättning. Du måste dock ha fyllt 20 år för att kunna få grundersättningen.

 

För att få en högre ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst ett år. Du kan då få cirka 80 procent av din tidigare lön. Det finns dock ett maxtak som gör att du som högst kan få cirka 25 000 kronor per månad före skatt (2015). Månadsavgiften för medlemskap i en a-kassa varierar mellan ungefär 100 och 150 kronor per månad. Mer information finns hos Arbetslöshetskassornas samorganisation

Konsumenternas försäkringsbyrå

Läs mer om försäkringsskydd på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats för att få mer information om vad du ska tänka på när du väljer försäkring.

Senast granskad: 2016-01-15