Bruksanvisning

Att få en bruksanvisning på svenska kan du som konsument kräva i de flesta fall. Enligt konsumentköplagen ska du få med anvisningar som behövs för varans installation, montering, användning, förvaring och skötsel när dun köper en vara.

Om bruksanvisningen inte finns på svenska kan det gå bra om den i stället har allmänt kända och begripliga symboler.

Fel på varan utan svensk bruksanvisning

Finns det ingen svensk bruksanvisning kan det räknas som ett fel på varan. Om inte säljaren avhjälper felet, exempelvis genom att ge kunden en svensk bruksanvisning, kan du som kund ha rätt att häva köpet.

Undantag

Men det finns undantag. När det gäller varor som är avsedda för en begränsad kundkrets med speciella kunskaper, till exempel avancerade tekniska eller elektroniska apparater bör en bruksanvisning på engelska godtas. Säkerhetsinformation ska dock alltid vara på svenska.

Praxis på ARN:s webbplats

På Allmänna reklamationsnämndens webbplats kan du läsa mer under rubriken "Referat & vanliga fall". Där finns ett exempel som heter "Bruksanvisning på svenska" som gäller bristfälliga bruksanvisningar.

Har du frågor eller behöver hjälp kan du kontakta din kommunala konsumentvägledare.

Senast granskad: 2013-12-02